Connect with us

Nieuws

Solliciteren met een zichtbaar mooiere glimlach dankzij een onzichtbare beugel

Published

on

Als je gaat solliciteren wil je goed voor de dag komen. Zeker bij representatieve functies speelt uiterlijk een grote rol. Wanneer je door scheve tanden onzeker bent, kun je kiezen voor een beugelbehandeling. Veel gevallen van scheve tanden kunnen tegenwoordig behandeld worden met een onzichtbaar bitje, of aligner.

Bij horen van het woord ‘beugel’ denken veel mensen automatisch aan een plaatjesbeugel, buitenbeugel of slotjesbeugel. Een relatief nieuw soort beugel is een praktisch onzichtbaar en uitneembaar bitje, de zogenaamde aligner. De Rotterdamse orthodontist Ortho Billet werkt al jarenlang met dit systeem.

Welk soort beugel heb je nodig?

Welk type beugel je nodig hebt, zal moeten blijken uit een vooronderzoek. In de volgende gevallen kunnen transparante aligners uitkomst bieden:

  • Overbeet: bovenste voortanden komen voor de onderste voortanden uit − In bijna alle gevallen kan een overbeet verholpen worden met aligners.
  • Onderbeet: hierbij bevinden deonderste voortanden zich voor de boventanden − In sommige gevallen kan een onderbeet behandeld worden met enkel aligners.
  • Kruisbeet: boven- en onderkaak staan niet op één lijn − Sommige gevallen van een kruisbeet kunnen met aligners worden behandeld.
  • Diasteem: ruimte (‘spleet’) tussen de voorste boven- of ondertanden − Een diasteem kan prima verholpen worden met aligners.
  • Open beet: de boven- en ondertanden raken elkaar niet − aligners zijn een veelvoorkomende behandelmethode bij een open beet.

Ook als er te weinig ruimte is in je kaakboog en je tanden staan te dicht op elkaar, gedraaid of overlappen elkaar, bieden aligners uitkomst.

In vrijwel elk gebit staan tanden wel een tikje scheef. Als je een kaarsrecht gebit wilt, zijn aligners dé oplossing.

Aligners: ook voor kinderen

Meestal start je pas met een traditionele beugelbehandeling als alle tanden gewisseld zijn. Dat is over het algemeen na het tiende levensjaar. Met aligners kunnen al op jonge leeftijd (6-10 jaar) problemen op latere leeftijd worden voorkomen. Op jonge leeftijd zijn de kaken en kaakbogen nog erg beïnvloedbaar. Aligners kunnen dan helpen om ruimte te creëren voor bestaande en nieuwe, ‘volwassen’ tanden.

Bij wie kun je terecht voor aligners?

Net als voor een traditionele beugel kun je ook voor aligners terecht bij je orthodontist of een tandarts voor orthodontie. Bij gebitsproblemen verwijst je reguliere tandarts je al gauw door. Maar ook als je zelf vindt dat je een beugel nodig hebt, kun je bij de orthodontist terecht voor een beugelbehandeling.

Een van de oudste en bekendste merken aligners is Invisalign. De eerder genoemde orthodontiepraktijk Billet in Rotterdam is een Diamond Provider van dit systeem. Dat is het hoogste niveau dat een Invisalign Provider kan bereiken en zegt iets over het aantal behandelingen dat een behandelaar heeft gedaan. Diamond Providers zijn dus ervaren met het Invalisign-systeem en weten het optimaal te gebruiken. Billet werkt daarbij ook met een ‘glimlachsimulator’, waarbij je vóór je behandeling een driedimensionaal beeld krijgt van het verwachte eindresultaat.

Continue Reading

Administratie

Stand van zaken box 3-heffing: wat speelt hier nu precies?

Published

on

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in bezit heeft, zal bekend zijn met box 3-heffing in de inkomstenbelasting. Over heffing in Box 3 deed de Hoge Raad in december 2021 een uitspraak dat de regels die hiervoor gelden in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Deze uitspraak heeft invloed op de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting.

Kort samengevat: de inkomsten uit sparen of beleggen, werden middels een forfait veel hoger ingeschat dan daadwerkelijk het geval was. Hierdoor betaalden veel mensen meer belasting dan wanneer op basis van werkelijk rendement zou zijn belast. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingdienst vanaf 2017 moet uitgaan van het daadwerkelijke rendement over deze inkomsten.

Box 3 aangeven in de aangifte 2021

De manier waarop inkomsten uit vermogen in box 3 aangegeven moeten worden, gaat veranderen. Voorlopig moet je de aangifte over 2021 nog volgens de oude wijze doen. Alle personen waarbij er een belasting in box 3 moet worden betaald ontvangen een voorlopige aanslag. Zodra de politiek daar een besluit over heeft genomen, zal de belastingdienst met een oplossing komen hoe de aanslagen geregeld moeten worden.

Het kabinet heeft aangekondigd vóór 1 juni 2022 met een besluit te komen. Bezwaar maken heeft daarom nu nog geen zin. Heb je een definitieve aanslag ontvangen over de jaren vanaf 2017, dan kun je -mits binnen 6 weken- bezwaar maken over de te betalen belasting over het inkomen in box 3..

Aangiften over oudere jaren voor 2021

Heb je al aangifte gedaan? En is de aanslag over het jaar definitief vastgesteld en de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken? Dan kun je zelf niets meer doen. Heb je bezwaar gemaakt, dan moet de belastingdienst hier antwoord op geven, maar dat kan nog even duren.

Wat valt er in box 3?

In box 3 worden alle inkomsten aangegeven die voortkomen uit spaargeld en beleggingen. Samengevat vallen de volgende inkomsten in box 3:

  • Spaargeld
  • Beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels
  • Onroerende zaken, exclusief de eigen woning
  • Rechten op onroerende zaken
  • Waarden van beleggings- spaarverzekeringen voor zover deze niet in box 1 vallen

Om het uiteindelijke vermogen te bepalen, moeten ook alle schulden, zoals creditcardschulden, doorlopend krediet en persoonlijke leningen bij elkaar worden opgeteld. Alle inkomsten uit bovenstaande opsomming, minus de totale schulden, vormen het uiteindelijke vermogen dat in box 3 wordt aangegeven.

Belasting betalen over box 3

Het definitieve bedrag dat betaald moet worden over de inkomsten uit box 3 zal uiteindelijk hetzelfde of lager uitvallen dan nu is  aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Toch kan het zijn dat er een voorlopige aanslag wordt opgelegd waarop de inkomsten uit box 3 onjuist zijn. De belastingdienst heeft hiervoor een invorderingspauze ingevoerd. Personen die aanslagen ontvangen met inkomen over box 3 krijgen hierover verdere informatie van de belastingdienst. Wie de voorlopige aanslag niet (volledig) betaalt, betaalt uiteindelijk een hoger bedrag bij de definitieve aanslag.

Geen inkomen uit box 3

Personen met een vermogen in 2021 lager dan € 50.00 (100.000 fiscaal partners) (2020 € 30.846 fiscaalpartners € 61.692) vallen onder de vrijstelling van de belastingheffing in box 3 en moeten hun aanslag op tijd betalen.

Continue Reading

Marketing

Klik Proces overgenomen door Leads.io

Published

on

Je zou bijna denken dat het overnametijd is in de wereld van SEO en online marketing. Vandaag maken Leads.io en Klik Proces bekend dat de laatste is overgenomen door Leads.io. Beide bedrijven zijn misschien niet bij iedereen even bekend, daar zal met deze overname in ieder geval verandering in komen voor Leads.io. Dat is althans wat wij uit de berichtgeving opmaken over de inmiddels vijfde overname dit jaar.

Klik Proces: online marketing sinds 2011

Klik Proces is in 2011 begonnen als eenmanszaak van Bart van der Meer en uitgegroeid tot een onlinemarketingbureau met inmiddels -volgens eigen zeggen- 20 medewerkers in 2022. Bart zelf profileert zich al enige tijd met leerzame video’s op YouTube, die hij ook als blogs publiceert op de website van Klik Proces.

Leads.io: leadgeneratie met onder andere marketplaces

Leads.io is gespecialiseerd in leadgeneratie en doet dat onder andere met marketplaces als Greenmatch.co.uk en Boilerguide.co.uk. Beide bedrijven werkten eerder al samen en merkten een klik tijdens dat proces. Het team van Klik Proces gaat de Paid Marketing-specialisten van Leads.io-onderdeel Social Blue aanvullen met hun kennis en expertise van met name organische zoekresultaten, CRO en YouTube.

Bart van der Meer aangesteld als Search Director

Bart van der Meer is aangesteld als Search Director bij Leads.io en wordt verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de websites en YouTube-kanalen van Leads.io. Klik Proces blijft in 2022 nog werken voor hun bestaande klanten en neemt daarbij zoals te verwachten geen nieuwe klanten meer aan. Gaandeweg zal het team van Klik Proces dan deel gaan uitmaken van Leads.io om de organische vindbaarheid van de platformen van Leads.io verder te verbeteren.

Continue Reading

Marketing

LinkedIn neemt Oribi analytics over

Published

on

En weer een overname: LinkedIn neemt het analytics-platform Oribi over. Net als veel eerdere overnames is de overnemende partij nogal anders dan de partij die wordt overgenomen. Toch is het ook weer niet heel verrassend dat LinkedIn juist nu Oribi overneemt.

Lees het hele verhaal bij SEOnieuws.

Continue Reading

POPULAIR

Zakenweek is een uitgave van Media van Morgen / Auteursrecht behoort bij de oorspronkelijke auteurs van ingezonden stukken of vermelde auteur